D15_034

(Baksida till D15_035. Text nere t.h.:)

11.
Jämjöö
Östkindz härad
Österhuusby sochn