D15_036

(Baksida till D15_037. Text nere t.h.:)

12. Giärsta
Östkinds härad
Österhuusby sochn