D15_038

(Baksidan till D15_039. Text nere t.h.:)

13.
Wållingsta
Östkinds härad
Öster Huusby socken