D15_044

(Baksida till D15_046. Se även D15_045.
Text nere t.h.:
)

16.
Höötomta
Östkindz härad
Österhuusby sochen