D15_045

(Text på uppvikt flik till D15_046, senare tillkommen:)

Observerad wid revidering 1736 in martj
Numero    Efter             Efter
                chartan         observation
1.            10    -            9    18
2.            7      1            6    18
5.            8      1 ½        7    8 ½
6.            3      9            3    10
8.            2    13            3     -   
             30    24           30    2 ½
 
angår förmedling