D15_047

(Baksida till D15_049. Se även D15_048.
Text nere t.h.:
)

17.
Söderby
Östkindz härad
Häradshammar sochn