D15_048

(Nedvikt flik till D15_049, där hela texten redovisas. Här kan rubriken läsas:)

Geometrisch charta öfwer Söderby j Häradzhammar sochn Östkinds häradh