D15_050

(Baksidan till D15_051. Text nere t.h.:)

18.
Häggebo
Östkinds härad
Häradshammar1 sochn

________________________________
1) Med blyerts överstruket i efterhand och ändrat till Jansbergs sochn