D15_052

(Baksidan till D15_053. Text nere t.h.:)

19.
Runngierdet
Östkinds härad
Häradzhammar sochn1
________________
1) Socknen senare ändrad med blyerts till Jansbergs sochn