D15_054

(Baksidan till D15_056. Text nere t.h.:)

20. Yxnö
Östkinds härad
Häradshammar sochn