D15_057

(Baksida till D15_060. Text nere t.h.:)

21.
Biörsätter och Ödebo
Östkinds härad
Häradzhammar sochn1
__________________
1) Överstruket och med blyerts senare skrivet : Jansbergs socken