D15_059

(Rubrik till D15_060, där hela texten redovisas:)

Geometrisk afrythning öfwer Biörsätter och Ödeboo; belägne j Östkindz härad och Häradzhammar sochn