D15_061

(Baksida till följande akt D15_062. Text nere t.h.:)

22.
Wangsta
Östkinds härad
Häradshammar sochn