D15_062

(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Wangsta j Häradzhammar sochen och Östkindz
härad belägit

    Notarum Explicatio
                                                                                    Jönsses                    Jnge                             Oloff
                                                                                    gård                         Nielssons                     Jngessons
                                                                                                                    hemman                       hemman           
Numero                                                             Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar  Lass   Tunnor Cappar  Lass
1. Jönsses gård och tompt utan humble- trää-
    eller kåhlgård tämbligen stenig om 3 kalfbeter á 6 stänger
2. Jnge Nielssons samma Natur till 2 kalfbeter J bymåhl 5 stänger
3. Oloff Jngessons af samma godheet om    5 stänger

     Sädss giärdet
4. God leerjord till een deel med klappersteen         4       17 1/8                3       24 15/16              3       24 15/16
5. Dito sämbre och grundare hwilckens maatjord
    icke är så diup                                                    -        29 1/4                -        24 3/8                 -        24 3/8
6. Medelmåttigh starck leerjord                              1        8 1/8                  1        1 7/16                1         1 7/16
7. Dungjord tagen af ängen                                     -        11 5/8                -        9 11/16               -         9 11/16
8. Gammal åcker af dungjord                                  -        16 1/8                -        13 7/16               -        13 7/16
9. Starck ock styff leerjord som icke kan
    högre ansees änn spickleera                                -        14 1/4                -        11 7/8                 -        11 7/8

    Trädes giärdet
10. God leerjord med något lytett klappersten        2        12 ½                  1        31 3/4                 1        31 3/4
11. Leeröhr- eller öhrjord emellan bergen belägen  2        1 1/4                  1        22 3/8                 1        22 3/8
12. Leermylla med klappersteen något grund          -        30 3/4                 -        25 5/8                  -        25 5/8
13. Medelmåttig leerjord starck                             -        12                        -        10                       -        10
14. Dungjord                                                        -        13 ½                    -        11 1/4                  -        11 1/4
15. Häradzhammar eller Stoorängen af starr          -         -            7            -        -            5 5/6      -        -                5 5/6
16. Dito j samma ängh af hårdwall                         -        -            3 ½        -        -           2 11/12    -        -               2 11/12
17. J samma ängh stertingh                                    -        -            1 ½        -        -            1 1/4       -        -             1 1/4
18. Änn j samma ängh hårdwall                             -        -            4 ½        -        -            3 3/4       -        -             3 3/4  
19. Lillängen af hårdwall till een deel up
    grafwen på 5 stänge                                       -        -                         -        -            4            -        -                4
20. Lyten hage myket tufwigh ock högland
    kan föda 10 koor
    Beteshage som för bettett skull Sepa-
    rerat är, åckern af medelmåttigh
    leerjord                                                            -        6

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Häradzhammar ägor möta här
Hylinge ägor
Kagesta ägor mötha
Åckerby ägor emot
Särsta ägor
Lundby ägor
Hersta ägor möta

Scala ulnarum
Afmäth
Anno 1694
af Gustaff Adolph
Forss