D15_063

(Baksidan till D15_065 och D_066. Text nere t.h.:)

23.
Wånga
Östkindz härad
Häradzhammar sochn