D15_065

(Se även D15_064 och D15_066. Rubriken kan läsas under D15_064
och resten av kartbilden syns på D15_066. Hela texten redovisas här:)

Geometrisk Delineatjon öfwer Wånga j Östkindz härad och Häradzhammar sochen belägit

   
Notarum Explicatio
                                                   
Wånga beståår af 3:ne hemman ett crono och 2ne skatte jämb-
wähl 4 utjorder Jbidem

    Bysens stångfall                    Tunnor  Cappar  Lass
1. Cronogården     4 stänger
2. Stoorgården      9.
3. Östra ock skatte  8.

    Uthjorderne
4. Särsta                     4.
    { Lundby uthjord     3.  
5. { Dito een om          2.
    Noch till Wysätter   2. 

    Sädessgiärdet
6. Leerjord                                11        19
7. Sandjord                                4           -
8. Öhrjordh                                7          - 

    Trädet
9. Leerjord                                16        -
10. Sandjord                              6         4

    Ängarne
11. Stoorängen starwall              -         -         80
12. Sättersängen samma wahl     -         -         16
13. Grönlötan starr                     -         -         16
14. Kråcktierret starrwall           -        -           4
15. Biörcksatters ängen af
    samma wahl                           -        -            4
16. Een ängh warder kal-
    lad Hällewärcke ock staar     -        -            4
17. Een äng den stoore eller
    skattgården tillhörig af
    starrwall                                -        -            1
18. Nock äng till Lundby uth-
    jord och starrwall                  -        -            3/4
19. Starrwahlsäng till Öster-
    gården sammaledes enskylt
    och jordmon öfwer alt
    af staar                                 -        -            1
20. Starrwahl till Särstadh        -        -            1/4
21. Sämskartorpet hafwer
    dungjord                            -        27 ½        -
22. Till Ordinarie båtz-
    mantorpet dungjord           -        13            -
23. Sätterängztorpet dungjord  -       9            -
24. Biörcksätters fördob-
    lings båtzmanstorp af
    öhrjord                              1        -            -

    Hagar
25. Een koohage om 40
    koobeeten

(Text i högra spalten:)
                                                                            Tunnor  Cappar  Lass
26. Hästhagen till bete för 8 stycken hästar
27. Noch een hage kallas Yxenhagen
     om 1 kobete ock Stoorgården tillhörig
28. Östergårds Yxnehage om 1 koobete
29. Kalfhage Stoorgårds tillhörig kan föda
    13 stycken kalfwar
30. En kalfhage crono ock Östergarden tillhörig
    kan föda 3 kalfwar
31. Stoorgårds tompten af hårdwall                        -            -            1
32. Tarflig timberskoug, med ock fångskoug
    af gran ock tahl, medelmåttigt
    bete.

Numero Cronohemmanet som tillförende förmält
1. är beståår af 4 stänger och här sär-
    skildt Separerat
    Af huustompten hårdwall mager                        -            -            1/4

    Sädesjärdet
Leerjord                        Numero 6.                     1          14 3/8 
Sand och öhrjord                     7. 8.                     1          12

    Trädesjärdet
Leerjord                                    9.                        2        -
Dungjord                                  10.                       -        24 ½
J Långsätters bägge giärden dungjord Littera A.   -        30

    Ängarne
Stoorängen af starrwall            11.                        -            -            10
Sättersängen samma wahl        12.                        -            -            2
Grönlötan starrwall                  13.                        -            -            2
Kråck kierret af starr               14.                        -            -            ½
Biörcksätters ängen samma wahl 15.                    -            -            ½
Hälle wärcke efwen starr            16.                    -            -            ½
Starrwall Littera                         B.                      -            -            1/4
Starrwahl j Långsätter på 5 tegskifften C              -            -            1
Sämskartorpet till uthsäde af dungjord 21.            -           3 7/16
Ordinarie båtzmanstorpet dungjord     22.            -           1 5/16
Sätterängtorp                                      23.            -           1 1/8    
Biörcksätters fördublings torp af
öhrjord till uthsäde                Numero 24.            -           4
Uthj föreskrefne hagar haar detta
hemmanet sin proportion ock andeel
förutan desse enskylte.
Yxenhagen till medelmåttigt bete ock
åcker upjord af dungjord Littera D.                    1            9
Kalfhage denna ock Östergården till-
hörig kan föda 3 kalfwar        E.
Utj skougen niuter detta hem-
manet sin andeel efter skoug
fallet.

(Text på kartbilden, först runtom, även text på D15_066:)
Sattersta ägor gräntza på denna sydan emoth
(D15_066:)
Hämmess torpss ägor möta.
Långsätters ägor
Östermäm med sina ägor taga här emoth
(Tillbaka till D15_065:)
Noch Särsta ägor stöta här emoth
Särsta ägor möta

Backe
Kiär
Kiär
Kiär
Backe
Kiär
(D15_066:)
Kiär
Kiär
Kiär
Kiär
hårdwall
hårdwahl

Scala ulnarum
Afmäth Anno
1692 af
Gustaff Forss