D15_068

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Agelstad j Östkindz härad och Stenby sochen belägit

    Notarum Explicatio
                                                              Tunnor Cappar Lass
Agelsta beståår af twenne hemman
såsom ock häffdar skattgården
Gallstad een åker j hwardera giär-
det. Byssens stångfall
1. Stoorgården 12 stänger } Trenne
2. den andra      4             } tompter
                                        } af föga wärde
    Sädesjärdet
3. Leerjord                                            7        10
4. Dungjord                                           5        18

    Trädesjärdet
5. Leerjord med klappersteen                4        1
6. Dungjord                                           9        31
7. Stoor ängen af hårdwall                      -        -            10
8. Lillängen af samma wall                      -        -            10

Här warder det lilla hemmanet Apart
ansedt elliest i byymåhl á 4 stänger och j mantahl 1/4
Sädesjärdet leerjord Numero 3.            1        26 ½
Dungjord                                4.            1        12 ½
Trädesjärdet leerjord              5.            1        1/4
Dungjord                                6.            2        15 3/4
Hafwer skattgården sin hump i samma giärdet
som uthwysar           Numero 9.            -        4
J sädesjärdet sammaledes      10.           -        5 ½

     Höö
Stoorängen af hårdwall            7.            -        -            2 ½
Lillängen af samma wall           8.            -        -            2 ½
Een koohage bergig kan som nogast
föda 6 stycken koor med små tahl bewäxt
Wyd desse hemman finnes intet
giärdeshöö såsom åboerne wed
sommartyden deth förorsaka
att afbeeta

(Text på kartbilden, runtom medsols först:)
Dahlsta ägor möta här
Skränge ägor möta
Tittorps ägor
Ystad ägor möta

Koohagen

Scala ulnarum
Afsath Anno 1692
aff Gustaff Adolph Forss