D15_076

(Rubrik:)
Geometrisk delineation afwer Gullesta belägen j Östkindz härad och Stenby sochen.

Notarum Explicatio
                                                                         Tunnor Cappar    Laass
Gullstaby af 3:ne hemman och twenne skatte
uthjorder jbidem, beståå af fölliande stångfall

Lillgården om 2 stänger
Millangården 4                    Giärsta uthjord 4
Wästergården 5                  Tiortlinge          1

    Sädessjärdet
1. Leera                                                                8        11
2. Spick leerjord blååachtigh                                  5        19
3. Dungjord                                                           4        8
4. Öhrjord                                                             -        27

    Trädessjärdet
1. Leerjord eller leermylla                                      6        20
6. Dungjord                                                          10        9
    Täppa af spickleera Numero 2

     Ängarne
7. Stoorängen af god hårdwall doch tuffwig och mååsswuxen
    som j medelmåttig åhr kan kasta af sigh            -            -            16
8. Lillängen äfwenwähl af god hårdwall ock kan gifwa                      10
9. Gårdstompterne brukas till häst- och lambeten
10. Koohagen med några småa eenbuskar bewuxen
    kan föda 16 koor, af hwilken Gullestad hafwer 11 koobeten
11. Uthmarcken beståår merendeles af bergh
    Nyrögdt torp af uthmarcken uptagit ock öhrjord    -        2
    Jtem ett torp af uthmarcken uptagit af öhrjord        -        14

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Kiortlinge ägor mötha
Här taga än Kiortlinge ägor emoth
Eckby ägor
Giärsta ägor taga emoth 

Scala ulnarum
Afsath Anno 1692 af
Gustaff Adolph Forss