D15_079

(Baksida till D15_080 och D15_081. Text nere t.h.:)

29.
Fettestad
Östkindz härad
Steenby sochn