D15_080

(Nedvikt flik till D15_081, där hela texten redovisas. Här hela rubriken:)

Geometrisk Delineation öfwer hemmanen Fettestad j Östkinss härad och Stenby sochen belägit