D15_083

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Fittårps by Östkinds härad och Steenby sochen belägit

Notarum Explicatio

                                                                            Cronogårdarna                                          Frälsse
                                                                               Littera A.                                           hemmanet B.               
                                                        Tunnor Cappar Laass   Tunnor Cappar Laass   Tunnor Cappar Laass
Fittårp är af 3:ne gårdar 2:ne crono och fräl-
se jbidem een, till stångfallet och alla lägen
heeter lyka.

    Sädesjärdet
1. Leer med swartmylla                      1    20 2/3        -            1    20 2/3        -            1    20 2/3        -
2. Sämbre ock grundare leera             1    24 2/3        -            1    24 2/3        -            1    24 2/3       -
3. Dungjord                                        2     8 2/3          -           2    8 2/3          -            2     8 2/3        -

    Trädesjärdet
4. Leerjord af bästa slaget                   1    3 2/3         -            1    3 2/3            -           1    3 2/3        -             
5. Dito sämbre                                    2    10             -            2    10                -           2    10
6. Dungjord                                        2    19 2/3       -            2    19 2/3          -           2    19 2/3
7. Een ängh af hårdwall                                              5                                      5                                 5
8. J samma ängh starrhöö                                           1                                      1                                 1
9. Koohage till den eena crongården och frälsse
                hemmanet om 4 koobeeter
10. Dito een till den andra gården om 2 koobeter
11. Är deras skough, men nu för tyden finnes
    ingen hielp hwarcken till wedh eller giärdzel
    ock ganska lytett bete, effter intett annat
    finnes än såssom berg ock sielfwa wallen
    dem emellan af sand och gruusjord.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Skrängess ägor möta
Maastad här till
Siälf med sine ägor
Åhags ägor emoth
På denne sydan tager Ystad emoth
Agelstad ägor

Scala ulnarum
Afmäth Anno 1692
af Gustaff Adolph Forss

(Senare anteckning i högra nedre hörnet:)
Wid jemföringen af 1721 års
skattläggning är denna charta
Reeviderad år 1756 och riktig be-
funnen.