D15_088

(Baksida till D15_089. Text nere t.h.:)

33.
Hökersta
Biörkinds härad
Kudby sochn