D15_091

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer twenne hemman, Skamby
j Biörckindz härad och Kudby sochen; afmätt Anno 1694 aff                                                                                               
                                                                                                    Jbidem
                                                                                                    gammalt frälsse förbyth
                                                                                                    till Konglig Mayestätt
        Explicatio Notarum                                                            och cronan. J bymåhl 4 stänger
                                                                 Skatte                         på andra sydan antecknat                                                                                         
                                                                Tunnor Cappar Lass   Tunnor Cappar Lass
1. Skattehemmanet om 12 stänger nyttias                                         
    till lamb- och kalfbeter sampt åcker                                             
    af leermylla 4 kappar.                                                                   
                                                                                                       
    Trädessjärdet
2. God leerjord                                         4        25
3. Leermylla med klappersteen                  1        12 1/4
4. Dungjord                                              -        19 1/8

    Lillgiärdet
5. God leerjord med någon klappersten     2        26
6. Dungjord                                              1        2 1/8

    Sädess järdet
7. Leermylla med någon klappersten
    beblandat                                             2        22 5/8
8. Godh leerjord                                      4        22 3/4
10. Skattgården twenne gräässtompter
    af starrblandat maawall                         -        -                1
11. Stoorängen beståår af god blad-
    eller hårdwall                                       -        -                24
12. Åckerängen hängnadt ifrån Stor-
    ängen                                                  -        -                4 1/4
13. J samma ängh åcker af dungjord        2        29 3/4       
14. Skattegårdz hage om 18 koobeter
15. Skattgårdz hage bewuxen med tahl
    och granskoug tiänlig till fång ock wed.
16. Täppa skattgardarne taget af sam-
    ma hage beståår af dungjord                 5        20
17. Skoug till samma hemman af dito trää
    slagh och nytta som är tahl ock gran
18. Båtzmans torpet af dungjord              -        13

(Spalten till höger:)
                                                                  Tunnor  Cappar  Lass
A. Crongårdz tompt till lamb- och
    kalfbeter, åcker af leermylla                                  12 ½

    Trädet
God leerjord                    Numero  2.            1        19
Leermylla med klappersteen             3.            -        14 3/4
Dungjord                                         4.            -        6 3/8

    Lillgiärdet
God leerjord med någon klap-
persteen                                         5.            -        30
Dungjord                                        6            -        11 3/8

     Sädesjärdet
Leermylla med någon klappersteen  7.            -        28 7/8
God leerjord                                   8.           1        18 1/4
Dungjord                                        9.            -        27 ½

B. Af 2:ne gräästompter starrblandadt maawall                        1
    Stoorängen blad eller hårdwall    11.                                     8
    Af åcker/ängen/ dito wall            12.                                     1 ½
C. J samma ängh starrblandat maawald                                    3
    Åcker af dungjord                      13.           -        31 1/4
D. Hage till 6 koobeter, med några ehnbuskar
E. Nock een beteshage af tahl, gran, een,
    till fång ock wed mehrendehls med
    liung om ett koobete
F. J samma haga dungjord ock spickleera     1        9
G. Skoug af tahl och gran till wed ock fångh.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Hageby ägor gräntza här emot
Skatte Lindberga ägor
Lindberga med sina ägor
På denna sidan möter Skamby

Scala ulnarum Gustaff Adolph Forss