D15_094

(Baksidan till D15_095. Text nere t.h.:)

36.
Sändtorp
Biärkinds härad
Öster Nykyrkia sochn