D15_098

(Baksida till D15_099 och D15_100. Text nere t.h.:)

38.
Siällängs by
Biärkinds härad
Ny sochn