D15_099

(Rubrik till D15_100, rubriken dold när fliken är uppvikt.
Hela texten kan läsas under D15_100, här rubriken:
)

151.                                                                                                                                        152.
Geometrisk Delineations afrytning öfwer Siällängs by j Biörkindz härad och Nyy sochen belägit