D15_101

(Baksida till D15_102. Text ner t.h.:)

39.
Hällvantorp
Biärkindz härad
Ny sochn