D15_102

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Hellwantorp j Biärkindz härad och Ny sochen
belägit; Afmäth Anno 1693 af Gustaff Adolph Forss

Notarum Explicatio

                                                                    Tunnor  Cappar  Laas
Hälffwantorp eenskylt gårdh warit frälsse ½
1. Leerjord                                                    -            31 1/4
2. Dungjord                                                   1            8 ½

     Trädessjärdet
3. Leera med lytet sand beblandat                  2            12 1/4
4. Öhrjord                                                     -             14 1/4
5. Dungjord                                                   -            20 ½

    Ängarne
6. Stoorängen af starrwall ock fräcken            -            -            11
7. Lillängen af tierf hårdwall på mååssbotten    -            -            1 ½
8. J samma äng een åckertäppa af dungjord    -            22 1/4
9. Een bergig hage med tahl, gran, ehn ock biörck bewuxen
    om 3 koobeter allenast till nödtorfftigh wedbrand
10. Uptagen åcker af öhr och dungjord j hagen belägen -    29
11. Ödesåcker                                                -        8
Fleere lägenheeter finnes intett.

Scala ulnarum

(Text på kartbilden, runtom:)
Tåbo med sina ägor möta
Häradzmarcken gräntzar emoth
Åckermåssen möther
Hassla ägor här emoth           

(Senare antecknat:)
Reviderad in Novembris 1764 vid Landtmätar Contoiret
och dervid observerat som Memorialet utvisar
Jöns Fahlman