D15_103

(Baksida till D15_105. Text nere t.v.:)

40.
Lönsåhs
Biärkindz härad
Ny sochn