D15_106

(Baksida till D15_108. Text nere t.h.:)

41.
Normemb
Biärkindz härad
Ny sochn