D15_107

(Rubrik under uppvikt flik till D15_108, där hela texten redovisas:)

Geometrisk charta öfwer Normemb 3ne hemman uti Biärkindz härad, och Ny sochen