D15_109

(Baksida till D15_110- Text nere t.h.:)

42.
Öhrtompta
Biärkindz härad
Öster Ny sochn