D15_111

(Baksida till D15_112. Text nere t.h.:)

43.
Wysteen
Biärkindz härad
Åå sockn