D15_113

(Baksida till D15_114. Text nere t.h.:)

44.
Gusätter
Lösings härad
Krokeeks sochen