D16_001a

(Jordebokens pärm, text på ryggen:)

D. Östergötlands län 16