D16_003

(Insida av pärm till Jordebok D16. Senare text:)

Reviderad ock jämförd med Registret och Jorde-
boken, i hwilken sednare alle nya anvisningar
på denna bok äro utmärkta med 16+. Chartan
Numero 8 saknades. Stockholm den 27 Februari 1873
N Westerstrand