D16_004

(Jordebok D16-s försättsblad. Text nere t.v.:)

G:16
District Östergötland Åkerbo etc