D16_005 Register

Östergötland

                                                                                                      Chartorne
Districtet       Härader        Sochnar             Hemman                    Numero  folie
                                                                  { Skrukeby by                1
                                        { Skrukeby        { Wärla by                      2
                                        {                        { Lundeby by                  3
                                        {                  
                    { Åkerbo      { Rysta sochn     { Thuna konggård        } 4    
                    {                   {                        Torpet Åkerby och Höga}
                    {                   {                        Torpet                        } 
                    {                   {
                    {                   { Sanct Lars sochn    Mörtlösa by            5
                    {
                    {                    { Landeryd        { Slattfors gård    }
                    { Bankekind   {                         med Lundby       }        6
                    {                    {                        Täcke Torp         }
                    {                    {       
                    {                    { Wålsberg        { Österböksta      }
                    {                    {                        { och                   }        7
                    {                    {                        { Boo                  }     
                    {
                    {                    { Tåby sochn     { Mämbs gård      }
                    {                    {                            med                 }        8
Östanstång   { Biärkind      {                        { Sättra hemman  } 
                   {                     {
                   {                     { Rudby sochn     Onstomta                   9
                   {   
                   {                    { Häradzhammar { Sättersta utjord  }
                   {                    {                         { Häradshammar by } 10
                   { Östkind       {                         { och prästegård   }          
                   {                    {                         { Hylinge by                11
                   {                    {
                   {                    { Österhusby        Skienäs                     12
                   {
                   { Lösings härad  Dagsberg sochn  Dagsberg                13
                   {
                   {                     { Skiällwyk        { Åker till Cappellansbostället }
                   {                     {                        { Stegeborgs            }  14
                   {                     {                        {des Ladugård         }
                   {                     {                        {
                   {                     {                        { Degerhufwud         }
                   {                     {                        { Kongsladugården   } 15
                   { Hammarkind {       
                   {                      { Ringerums      { Hökerums by            16
                   {                      { sochn        
                   {
                   {                      { Gryth sochn    Bryttorp                      17


                    Hammarkinds härad    Skinberga sochn    Norrbro