D16_006 Register

(En hel del ortnamn infört i efterhand)

         Lahect??          Häradet                Socknen            Hemmanet               Chartan
                                                                                                                  Numero Folie 
                                                         {                         { Nornbro   }
                                                         {                         { och           }          18
                                                         {                         { Ståckeby  }           21
                                                         { Skinberga         { Fullersta                19
                           { Hammarkind         {                         { Wiggeby      }
                           {                              {                        { och Eggeby  }      20
                           {                              {                        { samt äng till  }
                           {                              { West               { Stureforssa } 
                           { Hanekind              { Skinberga        { Lilliestad kong-     21
                           {                              {                          ladugår
                           { Hammarkind          { Magala          Ägor till Kullersta
                           {                              {                                                4
                           {                              { Drothan sochn  Stingtorp samt     22
                           {                              {                          Tvistepark med Stierntorp
                           {
                           {                              { Ryd sochn        { Biörkwyk             23
* {Måhlstena       {                              {                         { med des torp och rå och rör hemman *            
 { Öfvertorp        {                              {                         { Lyckebo samt en    24  
 { Långerum        {                              {                         { tvistepark med Kåkena och Pärstorp
 { Ottertorp och  {                              {                         { Fyrby gård             25   
 { Bubbetorp      { Skärkind               {
                           {                              { Skiärkind        { Ulbersta och    }                                                                        
                           {                              {                        { Kåranstorp      }    26
Östergothland      {                              {                        {
Östanstång          {                                                        { Södra delen uti                    }
                           {                                                        { Skiärkinds härad och sochn } 27
                           {                                                         Norsholm konggård               } 
                           { Memming             { Kinsta sochn    { Norr delen uti                       } 
                          {                              {                        { Memming härad Kinsta sochn } samt
                          { Skärkinds              { Skärkind         { Tvistepark med Lunnebörke
                          {                              {                        { Frista och Frö 2.
                          { Memmings            { Wånga             { Byggar all-      } **
                          { härad                    {                         { menning          }     28         
                          {                              {                        { Grufve allmen- } ***
                          {                              {                        { ningen              }     29
**                      {                              {
{ Lada hemman  {                              { Borg                { Herrebro kongs- }
{ Byggaretorpet  {                                                        { ängen med          } 30
{ Grantorpet       {                                                        { Lill-Brotorpet     }
{ Ålsiötorpet       {
                          { Bråbo härad        Eneby sockn         Himmelstalund         31                                     
***
{ Rökstorps hemman     
{ Torpet Nybygget
{ Pålkärret

Revideradt den 15 januari Anno 1701

Norsholms kongsgård belä-
gin uti Skiärkindz och
Memmings härader

Östergötland, Östanstång, Åkesbo, Barkekind, Biörkind, Östkind, Lösing, Hammarkind, Skiärkind, Memming, Bråbo