D16_007

(Baksida till D16_008. Text nere t.h.:)
1.
Skruckeby by
Åkerbo härad
Skruckeby sochn