D16_011

(Baksida till D16_012. Text nere t.h.:)

3.
Lundby by
Åkerbo härad
Skruckeby sochn.