D16_013

(Baksida till D16_014. Text nere t.h.:)
4.
Thuna kongsgård
Åkerbo härad
Rusta sochn