D16_015

(Baksida till D16_016. Text nere t.h.:)

5.
Mörtlösa by
Åkerbo härad
Sancte Lars sochn