D16_019

(Baksida till D16_020. Text nere t.h.:)
7.
Österbööksta och
Boo
Bankekindz härad
Wåhlsberg sochn