D16_021

(Baksida till D16_022. Text nere t.h.:)
8.
Mämbs herregård med
Sättra hemmanet
Biörckindz härad
Tåby sochn