D16_026

(Baksida till D16_027. Text nere t.h.:)
10.
Häradzhammar by
Östkindz härad Häradzhammar
sochn