D16_028

(Baksidan till D16_029. Text nere t.v.:)
11.
Hylinge by
Östkindz harad och
Häradzhammar sochn