D16_030

(Baksidan till D16_031. Text nere t.h.:)

Konungs gården Skienäs
Östkindz härad
Österhuusby sochn