D16_035

(Baksidan till D16_036. Text nere t.h.:)
14.
Stegeborgs Södre Ladugård
Hammarkindz härad och
Skielwyks sochn1

_______________________
1) Texten svårläst, men tillhör enligt själva kartakten D16_036 Skielwyks sochn