D16_040

(Baksida till D16_041. Text nere t.h.:)

16.
Hökerums by
Hammarkinds härad
Ringerums sochn